Χίμκι-Εφές: 86-68 (HL)

Χίμκι-Εφές: 86-68 (HL)

Τα στιγμιότυπα του αγώνα Χίμκι-Εφές